Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Rynek Budowlany PL

Fundacja Wszechnicy Budowlanej założona w 1993r w ostatnich latach umocniła swoja pozycję na rynku firm szkoleniowych i doradczych. Fundacja prowadzi szkolenia dla środowiska osób i firm związanych
z budownictwem. Realizujemy również zlecenia na szkolenia zamknięte dla firm i urzędów. Fundacja prowadzi także punkt konsultacyjny, jak też zajmuje się doradztwem prawnym i technicznym.

Z Fundacją na stałe współpracuje kilkunastoosobowa grupa doświadczonych wykładowców i ekspertów z wielu dziedzin.
Fundacja szkoli pracowników:
? firm projektowych
? firm wykonawczych
? producentów wyrobów budowlanych
? spółdzielni mieszkaniowych
? towarzystw budownictwa społecznego
? developerów
a także administracji publicznej (rządowej i samorządowej zwłaszcza szczebla gminnego i powiatowego) zajmujących się sprawami inwestycji.

Fundacja szkoli równie grupy zawodowe, w tym:
? architektów
? inżynierów budownictwa
? inspektorów budowlanych
? zarządców nieruchomości
? rzeczoznawców budowlanych
? rzeczoznawców wyceniających nieruchomości

Tematyka szkoleń dotyczy:
? planowania przestrzennego
? warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
? aktualnych wymagań prawnych w procesie inwestycyjnym
? przepisów techniczno-budowlanych
? dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej
? ochrony środowiska w procesie inwestycyjnymZawartość © 2008 Fundacja Wszechnicy Budowlanej; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 1915