Fundacja Wszechnicy Budowlanej

Rynek Budowlany PL

Fundacja Wszechnicy Budowlanej założona w 1993 r. w ostatnich latach umocniła swoja pozycję na rynku firm szkoleniowych i doradczych. Fundacja prowadzi szkolenia dla środowiska osób i firm związanych
z budownictwem. Realizujemy również zlecenia na szkolenia zamknięte dla firm i urzędów. Fundacja prowadzi także punkt konsultacyjny, jak też zajmuje się doradztwem prawnym i technicznym.

Z Fundacją na stałe współpracuje kilkunastoosobowa grupa doświadczonych wykładowców i ekspertów z wielu dziedzin.
Fundacja szkoli pracowników:
- firm projektowych
- firm wykonawczych
- producentów wyrobów budowlanych
- spółdzielni mieszkaniowych
- towarzystw budownictwa społecznego
- developerów
a także administracji publicznej (rządowej i samorządowej zwłaszcza szczebla gminnego i powiatowego) zajmujących się sprawami inwestycji.

Fundacja szkoli równie grupy zawodowe, w tym:
- architektów
- inżynierów budownictwa
- inspektorów budowlanych
- zarządców nieruchomości
- rzeczoznawców budowlanych
- rzeczoznawców wyceniających nieruchomości

Tematyka szkoleń dotyczy:
- planowania przestrzennego
- warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- aktualnych wymagań prawnych w procesie inwestycyjnym
- przepisów techniczno-budowlanych
- dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce i Unii Europejskiej
- ochrony środowiska w procesie inwestycyjnymZawartość © 2008 Fundacja Wszechnicy Budowlanej; Projekt © 2008 PRB (Rynek Budowlany PL)
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wyświetlenia: 2758